Pedagógusok
Sor-
szám
NévSzakképzettségek,
végzettségek
Pedagógus szakvizsgaEgyéni fogadó órák
(előtte telefonos egyeztetéssel)
1.Bencze Péter
igazgató
számítástechnika szakos tanár;
általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus;
közoktatási vezető
2.Bálint-Pallaghy Réka
alsós igazgatóhelyettes
középiskolai református vallástanár;
okleveles néderlandisztika szakos bölcsész és tanár;
általános iskolai tanító angol nyelvi szakkollégiumi képzéssel
3.Horváth Erika
felsős igazgatóhelyettes
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár;
általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
4.Kúti László
gimnáziumi igazgatóhelyettes
okleveles informatika szakos tanár;
okleveles közlekedésmérnök;
okleveles közlekedésmérnök-tanár;
oktatásinformatikus
szakvizsgázott pedagógus, minőségbiztosítási szakterületen;
közoktatási vezető
5.Dizseri Péter
DÖK-t segítő pedagógus
gimnáziumi tagozatvezető
okleveles földrajztanár;
okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár;
földrajz szakos tanár;
történelem szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
6.Horváthné Tóth Gabriella
felsős tagozatvezető
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
okleveles informatika szakos tanár;
rajz szakos tanár;
okleveles matematikatanár;
általános iskolai tanító matematika műveltségi területen
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen
7.Rácsok Zsuzsanna Anikó
alsós tagozatvezető
alsós munkaközösség vezetője
általános iskolai tanító
8.Andrásikné Kiss Mária Annaáltalános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
9.Ábrahám Angéla
hitéleti munkaközösség vezetője
református vallástanár;
okleveles történelem szakos bölcsész és tanár;
okleveles néprajz szakos bölcsész
10.Bakos Judit Katalináltalános iskolai tanító népművelés és rajz szakkollégiumi képzéssel;
történelem szakos tanár
11.Balogh Andrásnéóvodapedagógus;
általános iskolai tanító néprajz szakkollégium képzéssel
12.Bányai Gábor Bertalanvizuális és környezetkultúra tanár
13.Bányay Lillaáltalános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen;
kántor
14.Csonka Gábor
testnevelés munkaközösség vezetője
földrajz szakos általános iskolai tanár;
testnevelés szakos általános iskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
15.Dorn Zsuzsanna Beatrix
reál munkaközösség vezetője
matematika szakos általános iskolai tanár;
fizika szakos tanár
16.Feldhoffer-Szabó Viktória Katalinokleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
17.Fenyvesiné Téringer Évaokleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára;
francia nyelv és irodalom szakos tanár
18.Ferenczyné Koós Anita Katalinének-zenetanár, karvezető;
okleveles orgonaművész
19.Fodor Krisztiántestnevelő- edző;
testnevelő tanár – gyógytestnevelő tanár
20.Gulyásné Birinyi Ritakertészmérnök;
mérnöktanár
21.Gyarakiné Szakály Dóraanglisztika alapszakos bölcsész (angol);
okleveles angoltanár;
okleveles család- és gyermekvédő tanár
22.Hajduné Lovas Mária Zsuzsannaevangélikus hittan tanár;
általános iskolai tanító természetismeret speciális kollégiummal
23.Hegedűs Tamásmatematika szakos tanár;
biológia szakos tanár
24.Homor Lillaangol nyelv és földrajz szakos tanár gyakornok
25.Horváth Rebeka Imolaáltalános iskolai tanító
26.Horváth Rékaáltalános iskolai tanító
27.Horváth Tünde
idegen nyelvi
munkaközösség vezetője
angol szakos nyelvtanár
28.Horváthné Szabó Mária Magdolnaáltalános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel;
okleveles általános iskolai földrajztanár
29.Illyésné Gaál Cecília
kokas munkacsoport vezetője
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen;
fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus;
szakvizsgázott pedagógus mentori, vezetőtanári szakterületen
30.Jakus Ágnes Évaokleves magyar szakos középiskolai tanár;
francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
31.Jeddy Janka Melindaangol nyelv és irodalom szakos tanár;
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
32.Joó David Christopheranglisztika alapszakos bölcsész (amerikanisztika);
református teológus
33.Józsa Gyöngyi Erzsébetáltalános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel;
német szakos nyelvtanár;
okleveles némettanár
34.Kappéter Boglárkaáltalános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen;
hitoktató
35.Kazi Istvánokleveles katolikus teológus
36.Keczán Anikó
gyermekvédelmi felelős
általános iskolai tanító;
szociálpedagógus;
logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő szakember
37.Kemény Györgynéáltalános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
38.Kobulniczky Emeseáltalános iskolai tanító;
kántor
39.Lachmann-né Novák Gyöngyiáltalános iskolai tanító
40.Lantos Éva
alsós humán munkacsoport vezetője
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzésselszakvizsgázott pedagógus
41.Lecza-Kerek Anna Júliaáltalános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen;
okleveles kommunikáció szakos bölcsész;
okleveles testnevelő tanár
42.Lipcsei-Szöllősy Rékaáltalános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen;
okleveles pedagógiatanár;
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár;
okleveles magyartanár
43.Ludányi Erzsébetóvónő;
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel
44.Major-Bácskai Alexandrakonduktor-tanítószakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
45.Majzik Lioneláltalános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
46.Malomvölgyi Tamásáltalános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel;
rajz szakos tanár;
okleveles angoltanár;
művészeti szaktanár
47.Miszlainé Koppány Imola Gabriellabiológia szakos tanár;
francia szakos nyelvtanár;
földrajz szakos tanár
48.Murányi Melindaokleveles református teológus;
általános iskolai tanító
49.Nagy Ágnesáltalános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
50.Nagy Lászlónéáltalános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
51.Nemes Noémi Orsolyaáltalános iskolai tanító;
református hittanoktató
52.Németh Tamásreformátus lelkész
53.Novák Ferencnéáltalános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
54.Novák Melindaokleveles középiskolai testnevelő tanár;
okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
55.Novákné Tisje Mónikaóvodapedagógus;
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
56.Oláh Lucareformátus hittanoktató gyakornok
57.Perjésné Vasvári Adrienn Beatrixokleveles történelem szakos bölcsész és tanár;
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár


58.Dr. Polyákné Turóczy Olgaáltalános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen;
ének-zene szakos tanár;
általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
59.Poprádi-Csizmazia Lucaáltalános iskolai tanító
60.Rákóczi Krisztinaáltalános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
61.Ribi Krisztinaokleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;
okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
62.Rostás Antalszociológiai alapszakos szakelőadó;
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodási szakon;
okleveles közgazdásztanár (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon)
63.Rudolfné Sternócky Adriennokleveles német nyelv és irodalom szakos tanár;
német nyelv és irodalom szakos tanár;
testnevelő tanár
64.Salamon-Porkoláb Eszteráltalános iskolai tanító
65.Sárdiné Varga Ildikó
BECS munkacsoport vezetője
biológia szakos tanár;
kémia szakos tanár;
okleveles informatikatanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
66.Seréti Gyula
humán munkaközösség vezetője
történelem szakos tanár;
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel;
okleveles történelemtanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
67.Szabó Katalin Olgaokleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
68.Szautner Krisztinaáltalános iskolai angol nyelvoktató tanító;
általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
69.Szavari-Barbarics Krisztinaáltalános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
70.Szögi Balázs Szabolcsföldrajz szakos középiskolai tanár gyakornok
71.Szunyi Györgymagyar szakos általános iskolai tanár;
történelem szakos általános iskolai tanár;
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár;
segédkönyvtáros
72.Szűcs Bernadett
alsós reál munkacsoport vezetője
ének-zenetanár, karvezető;
általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen;
az inkluzív nevelés okleveles tanára
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen
73.Trandakisz-Borbély Zsuzsannaokleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;
a magyar mint idegen nyelv okleveles tanára
74.Varga Anitaokleveles matematikatanár;
matematikus;
okleveles némettanár
75.Végváriné Pánczél Gyöngyiáltalános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
76.Vizi Adrienntáncpedagógus (néptánc);
egészségtantanár;
táncpedagógus
77.Vizi Tibortáncpedagógus (néptánc szakirány);
okleveles tánctanár (néptánc)
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen
78.Zimányi Kinga Boglárkaáltalános iskolai tanító informatika műveltségi területen

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai

NÉVSzakterületElérhetőségEgyéni fogadó órák
(előtte telefonos egyeztetéssel)
Tarsoly Erzsébetpszichológuspszichologus.rozsakerti@gmail.comcsütörtök 15 óra
Tóth Katapszichológuspszichologus.rozsakerti@gmail.comkedd 15 óra
Antali Zitapszichológuspszichologus.rozsakerti@gmail.comcsütörtök 15 óra
Kovács Csillalogopédus
Bata Erikafejlesztőpedagóguscsütörtök 7.15
Nagy Edit Andreafejlesztőpedagógusszerda 7.15
Kapitányné Szűcs Andreafejlesztőpedagóguskapitanyne.andrea@gmail.compéntek 1. óra
Vári Tímeagyógypedagógusvaritimeautazorefegymi@gmail.comszerda 1. óra

Nevelő-oktató munkát segítő kollégák

1.Lakatosné Mészáros Nóragazdasági vezető
2.Lakatos Zsoltüzemeltetési vezető
3.Körmendi-Tóth Andreaiskolatitkár
4.Körtvési-Varga Erikaiskolatitkár
5.Szabóné Müller Etelkagazdasági munkatárs
6.Piróthné Varga Szilviabérszámfejtő
7.Szanyi-Cseh Oktávia Klárapedagógiai asszisztens
8.Szuetta Katalinpedagógiai asszisztens
9.Tápai Tamásrendszergazda
10.Tóth Zoltánrendszergazda
11.Tari Lászlókarbantartó
12.Wittmann Tamáskarbantartó
13.Buncsák Henriknétakarító
14.Csibi Zsuzsannatakarító
15.Borda Józsefportás
16.Dudás Józsefportás
17.Kern Jenőportás
18.Nagy Margitportás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás